Het Dagcentrum

Over dagcentrum De KomBij.
Bij het dagcentrum kunt u 5 dagen in de week terecht. Samen met u en de andere gasten gaan wij op zoek naar een programma wat zo goed mogelijk aansluit bij uw wensen en behoeften. Hierbij kunt u denken aan een gezamenlijke opstart onder het genot van een kopje koffie, thee of wat fris met vervolgens een aanbod van verschillende activiteiten zoals bewegen, (klassieke) muziek, krant lezen, creatieve activiteiten en wandelen. Ook individuele activiteiten behoren tot de mogelijkheden. U krijgt bij het dagcentrum de mogelijkheid uw hobby’s uit te oefenen, nieuwe hobby’s te ontdekken en om (nieuwe) mensen te ontmoeten. Daarnaast is het ook een plek om tot rust te komen, uw zorgen even los te laten, uw hart te luchten en individuele aandacht te ontvangen. Bij het dagcentrum werken professionele beroepskrachten (activiteitenbegeleiders, verzorgende) in samenwerking met vrijwilligers om u zo aangenaam mogelijk te laten voelen. Bij het dagcentrum bieden wij de mogelijkheid om deel te nemen aan een gezamenlijke lunch. Deze bereiden wij zelf, misschien met behulp van u en nuttigen wij samen. Hier vragen wij geen eigen bijdrage voor.

Voor wie is het dagcentrum bestemd?
Het dagcentrum is bestemd voor zelfstandig wonende ouderen. Iedereen bezoekt het dagcentrum met een eigen doel/reden. Deze kunnen heel uiteenlopend zijn. Zo kunt u het dag- centrum bezoeken omdat u zich alleen voelt of omdat u nog maar moeilijk het huis uitkomt. Of omdat u begeleiding nodig heeft bij het invullen van de dag. Een andere reden kan zijn dat u af en toe vergeetachtig bent of omdat het dagcentrum een waardevolle aanvulling is naast de hulp van familie, mantelzorg of thuiszorg die u ontvangt.

Mantelzorgers leveren een belangrijke maatschappelijke bijdrage. Zij zorgen langdurig en onbetaald voor hun (zieke) familieleden of vrienden. Mantelzorg is intensief, zeker als de mantelzorger ook nog een baan heeft. Van ouderen wordt verwacht dat zij langer thuis blijven wonen, ook wanneer zij vergeetachtig of dementerend worden. Dagcentrum De KomBij biedt u als mantelzorger de mogelijkheid uw familielid (kennis of bekende) ons centrum te laten bezoeken om u te ontlasten. Dit kan om een of meerdere dagdelen of hele dagen gaan.

Waar staan wij voor?
Bij het dagcentrum vindt u een huiselijke en ongedwongen sfeer waar wij aansluiten bij uw eigen kunnen en eigen tempo. We bieden diegene die dit prettig vinden een dagstructuur aan die niet alleen gezellig maar ook zinvol is. Uw wensen en behoeften staan voorop, hier sluiten wij zo goed mogelijk bij aan.

Wat zijn de kosten van het dagcentrum?
De kosten van het dagcentrum kunnen onder bepaalde voorwaarden vergoed worden via de WLZ (Wet langdurige Zorg) of WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) in de vorm van een PGB (Persoons Gebonden Budget). U kunt een indicatie aanvragen bij de gemeente. Als u een indicatie heeft voor Zorg In Natura kan deze omgezet worden naar PGB. Uiteraard kunt u deze zorg ook particulier inkopen. Wij helpen u graag bij deze aanvraag.

Wanneer is het dagcentrum geopend?
U kunt het dagcentrum 5 dagen in de week bezoeken van 9.30 uur tot 16.30 uur. Op welke dagen u wilt deelnemen aan het dagcentrum bespreken we gezamenlijk. Ook kunt u na verloop van tijd uitbreiding van dagen aanvragen.
Op doordeweekse feestdagen is De Kombij gewoon geopend. Hierop zijn alleen twee uitzonderingen: de dinsdag van de Nijmeegse Vierdaagse, waardoor het pand niet bereikbaar is, en 1e Kerstdag (25 december).

Waar is het dagcentrum?
Het dagcentrum is gelegen aan de rand van het centrum. Vlakbij het politiebureau, in een levendige woonwijk.

Het vervoer?
Indien u niet op eigen gelegenheid het dagcentrum kunt bezoeken, kunt u hiervoor een indicatie aanvragen. Ook hierbij kunnen we u helpen.

Huisregels
Huisregels zijn niet altijd populair maar meestal voor de duidelijkheid wel nodig. We houden met z’n allen van een ordelijke gang van zaken binnen ons dagcentrum en om het verblijf van onze cliënten zo prettig mogelijk te maken hebben we deze huisregels opgesteld. Individuele afspraken worden in het zorgplan vermeld en hebben voorrang op de huisregels. Klik hier voor de huisregels

Algemene voorwaarden
Klik hier voor de algemene voorwaarden.