Huisregels

Inleiding
Huisregels zijn niet altijd populair maar meestal voor de duidelijkheid wel nodig. We houden met z’n allen van een ordelijke gang van zaken binnen ons dagcentrum en om het verblijf van onze cliënten zo prettig mogelijk te maken hebben we deze huisregels opgesteld. Individuele afspraken worden in het zorgplan vermeld en hebben voorrang op de huisregels.

 1. Benadering
  Al onze cliënten worden altijd vriendelijk benadert, begroet en gerespecteerd. De belangen van de cliënt staan voorop. Wij zijn er voor ze.
  Soms vertonen cliënten agressief of wel ongewoon gedrag vanwege hun beperking. Onze interventies zijn dan met name gericht op het verminderen van het agressieve of ongewone gedrag. De Kombij is verantwoordelijk voor het garanderen van de cliënt veiligheid en is daarom verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen het bieden van nazorg en voor de registratie van het incident.
 2. Slaap- en rusttijden
  In ons dagcentrum wordt de mogelijkheid geboden om na de lunch een uurtje te rusten, dit in overleg met cliënt en mantelzorger. De gebruikelijke tijd daarvoor is tussen 13.00 en 14.00 uur. Het is dan fijn als de overige cliënten die hier geen gebruik van maken niet zodanig luidruchtig zijn dat het voor de cliënten die wel willen rusten onmogelijk wordt.
 3. Lunchtijd
  Onze lunchtijd is tussen 12.00 en 13.00 uur. Als cliënten om de 1 of andere reden niet aanwezig kunnen zijn en later komen worden ze geacht dit te beperken door of net voor of net na de lunch te komen. Zodat de activiteiten zonder onderbreking door kunnen gaan.
 4. Bezoek
  Als cliënten bezoek wensen te ontvangen binnen het dagcentrum is het gewenst dat dit vooraf besproken wordt met de leidinggevende, dit om verwarring en de bescherming van onze overige cliënten te waarborgen.
 5. Telefoneren
  Medewerkers hebben ten alle tijden een telefoon bij zich tijdens het vervoer van onze cliënten. Tijdens het rijden is het gebruik van telefoon verboden. Het gebruik van een telefoon tijdens de activiteiten is niet toegestaan, ook niet tussen de middag. Alleen bij calamiteiten in de thuissituatie wordt hier incidenteel van afgeweken.
 6. Roken
  In het Dagcentrum De Kombij mag niet worden gerookt. Als alternatief kan er buiten onder het afdak gerookt worden zolang het weer dit toelaat. In de winter moeten de mogelijkheden nader onderzocht worden.
 7. Alcohol
  Dronkenschap binnen het Dagcentrum de Kombij is niet toegestaan. Het meebrengen van Sterk Alcoholische dranken is in de Kombij niet toegestaan.
 8. Drugs en andere verdovende middelen
  Het is binnen het Dagcentrum De Kombij verboden op het bezitten van, handelen in en gebruiken van harddrugs en andere verdovende middelen.
  Het bezit van softdrugs is slechts toegestaan binnen de wettelijke grenzen maar verboden te gebruiken tijdens het werk van personeel binnen dagcentrum de Kombij.
 9. Fotograferen, video en film
  Het is niet toegestaan om cliënten te fotograferen of op film vast te leggen tijdens het bezoek aan de Kombij. Of er moet vooraf aantoonbare toestemming zijn van desbetreffende.
 10. Handelen, ruilen, lenen
  Om de minder mondige cliënt te beschermen en misverstanden en eventuele machtsposities tussen cliënten te voorkomen is het niet toegestaan om binnen het Dagcentrum artikelen te verhandelen, te ruilen, te schenken of te lenen.
  We hebben het dan niet over cadeautjes of traktaties in verband met verjaardagen of tijdens de bingo.